Administraties PDF Afdrukken E-mail

De tarieven voor belasting-aangifte en het voeren van uw boekhouding kunt u vinden  op de desbetreffende pagina's

Tarieven opstellen jaarrekening als ik niet uw boekhouding doet.

- jaarrekening met balans, winst en verlies rekening €225-
- Controleren jaarlijkse boekhouding op urenbasis ad 38,50 euro ex btw pm
- Tussentijdse cijfers t.b.v.bank of andere instelling €100-


Ik kan u voorzien van tussentijdse cijfers indien u of uw bank of andere instelling daaraan behoefte heeft, neem contact met mij op over uw wensen en ik zal  tegen bovenstaande prijs professionele tussentijdse cijfers rapporteren.

Tarieven voor advieswerkzaamheden.

Ik lever ook diverse diensten op uurbasis (€ 38,50). Zoals:

- helpen uw eigen zaak(je) te gaan opstarten. Denk hierbij aan KvK,BTW nummer. logos en drukwerk
- helpen bij het op gang helpen/inrichten van uw administratie denk hierbij aan de facturering kas- en bankboek-  indeling etc.
- adviseren over de wel of niet benodigde verzekeringen (zoals aansprakelijkheid voor bedrijven,arbeidsongeschiktheid, goederen-, kantoor- en inventaris verzekeringen)
- begeleiden van het geheel of gedeeltelijk staken van uw onderneming;
- opstellen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten;
- informatie verstrekken over fiscale actualiteiten en de toepassing daarvan;
- correspondentie verzorgen ten aanzien van belastingdienst en andere overheidsinstellingen;
-

debiteurenbewaking (inclusief herinneren, aanmanen);

- opstellen van jaarwerkdossiers t.b.v. uw accountant.